Sóweczka
Cietrzew
Bocian czarny
Czubatka
Bielik
Facebook

Oknówka

Nazwa łacińska: 
Delichon urbicum
Wielkość ptaka: 
Mały - wielkości wróbla lub sikorki
Rodzaj dzioba: 
Dziób ptaka owadożernego np. pliszki lub sikorki ale także drozda
Oknówka
Oknówka

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.