Bielik
Łabędź krzykliwy
Żołna
Cietrzew
Łabędź niemy
Facebook

Piegża

Nazwa łacińska: 
Sylvia curruca
Wielkość ptaka: 
Mały - wielkości wróbla lub sikorki
Rodzaj dzioba: 
Dziób ptaka owadożernego np. pliszki lub sikorki ale także drozda
Piegża to owadożerny pacjent

Młoda piegża to owadożerny pacjent

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.