Żołna
Orzeł przedni
Cietrzew
Bielik
Bocian czarny
Facebook

Tracz nurogęś

Nazwa łacińska: 
Mergus merganser
Wielkość ptaka: 
Średni - wielkości gołębia lub kosa
Rodzaj dzioba: 
Dziób ptaka rybożernego np. kormorana lub mewy
Pisklę tracza

Małe tracze są coraz częściej pacjentami ośrodków rehabilitacji.

W tej chwili brak zawartości sklasyfikowanej pod tym terminem.