Bielik
Czubatka
Bocian czarny
Cietrzew
Łabędź niemy
Facebook

Rehabilitacja ptaków

Zgodnie z Ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody ośrodek rehabilitacji zwierząt to miejsce, w którym jest prowadzone leczenie i rehabilitacja  zwierząt dziko występujących, wymagających okresowej opieki człowieka w celu przywrócenia ich do środowiska przyrodniczego.

 

Rehabilitacja ptaków, podobnie jak rehabilitacja innych dzikich zwierząt jest i powinna być rozumiana jako proces  przywracania ich naturze. Musimy pamiętać że nasze działania od samego początku powinny być ukierunkowane na jak najszybsze wypuszczenie na wolność (patrz: „wypuszczanie na wolność”) sprawnego zwierzęcia, które bez problemów będzie mogło przetrwać w środowisku naturalnym.

 

Wielu osobom rehabilitacja dzikich ptaków kojarzy się z efektem końcowym – czyli wypuszczeniem na wolność, pierwszym w pełni wolnym lotem od czasu urazu lub ludzkiej interwencji (patrz też: znalazłeś ptaka ?). Jednak za każdym wolnym lotem stoi ogrom ludzkiej pracy wykonywanej przez pracowników ośrodków rehabilitacji, lekarzy weterynarii i niezastąpionych wolontariuszy. Pamiętajmy że działania podjęte na samym początku procesu rehabilitacji mogą mieć ogromny wpływ na dalsze losy ptaka a nawet przesądzić o jego wypuszczeniu na wolność. Dlatego tak ważna jest współpraca i wymiana informacji pomiędzy pracownikami ośrodków, służbami specjalnymi, lekarzami weterynarii i oczywiście osobami prywatnymi które najczęściej znajdują ptaki i walczą dalej o fachową pomoc, niejednokrotnie angażując się nie tylko emocjonalnie ale i finansowo.

 

Rehabilitacja dzikich zwierząt ma jeszcze drugą, mniej przyjemną stronę. Praca w ośrodku rehabilitacji wiąże się także z tragicznymi wydarzeniami – kiedy to zwierzęta padają ofiarami bezmyślności ludzkiej i z ciężkimi decyzjami, kiedy trzeba skrócić cierpienie ptaka lub znając rokowanie zadecydować o jego dalszym losie (patrz „Kryteria eutanazji”). Praca z dzikim zwierzętami to dziedzina która łączy w sobie wiedzę medyczną, biologiczną i szeroko pojętą ekologię. Niektóre działania podjęte w procesie rehabilitacji mogą wzbudzać nasz sprzeciw ale zawsze mamy prawo do wyjaśnień. Pracownik ośrodka rehabilitacji powinien wytłumaczyć nam co się stało i dlaczego,  chodź czasem ciężko jest to przyjąć do wiadomości pamiętajmy że zwierzęta dzikie nie są naszą własnością i zastanówmy się jeszcze raz jakie życie jesteśmy im w stanie zapewnić.